Start | Föregående | Nästa    I
B C V Y Å Ä Ö 
I DET GRÖNA
I berg och floder finns det gull.
I Brunnsviken ror jag
I Brunnsviken ror jag
I byxor är det svårt att simma fort. - (Fallera)
I djupa led över skogens bryn
I en riktigt rosenbad.
I fjällsolens glödande brand:
I försvar
I försvar,
i hembygdens skogar och dalar.
i hembygdens skogar och dalar.
i hembygdens skogar och dalar.
i hembygdens skogar och dalar?
I skogen mig möter var blomma som vän,
I snö och väta jämt opp till hakan
I solens sken som en liten gris.
I soluppgången jag tog mitt märke för dagen:
i ty hon en gång fått den tron,
I vad värv skall lyckan sökas?
I vad ödet satt dig till.
i var blomma, som ler,
I vart strå, i var knopp,
Idoghet dess kvintessans.
ifrån agg, ifrån hat -
Ifrån oro till strid.
In i bleka döden stå på tåsan.
Ingen läsarpräst har funnits,
Ingen under att du stånkar:
Ingen ödslighet får rå:
Inom skål och vägg
[topp]