Start | Föregående | Kolvaktarens visor | Svarta ballader | Nästa | Start
V Y Å Ä Ö 
När Gasken dog
När mor dog
ned till Hanga hed.
Nej, jag kan ej, Marja-Lisa,
Ni får inte ge min bannor eller kalla mej för lat,
Ni gudar, dömen mig ej allt för hårt,
Ni pressar er framåt mot graven,
Ni stannar hos Backens - ställ blossen i snön!
nog att kunna hemåt draga
nosa efter mina spår!
nu börjar dansen!
Nu börjar min sista musik -
Nu det lidit långt på kvällen,
Nu farväl! Det är kväll
Nu finns det fyra ögon i denna lustiga värld,
nu har gamla Johanna somnat och elden är kommen lös -
Nu kommer dom, nu, tänd torrveden, pojkar!
Nu kommer du, fyllig, varmblodig, stark,
Nu lider det - nu hör jag klockklang - -
nu låt mig sova tungt
nu ringer dödens helgsmål över Voimas isiga vik.
nu sjunga de heliga - hör!
nu sjunger hon - - hör - hör!
Nu spelar vårens ljumma vind i myrens gula starr,
Nu stannar mitt bröst - och lugnas och tiger -
Nu stundar fest, nu varslar uppbrottstimma,
nu står natten tät som en mur av bly - - -
nu tar vi däj, gubbe! väste dom, du har klarat däj all din dag,
nu tre på var sida - nu marsch ut i natten!
Nu är mörkret som beck - har jag redan dött? - -
Någonstädes bortom himlen är mitt hem, har jag min moder,
när alla de snälla sova med sin Gud och sitt kärleksprat.
när att glömma jag äntligen går.
när att leva är att stenar bära
när böljorna runor
när de dånande vädren rullade över Bobergs skogiga skär.
När de gamla såren heta tära,
när de vilda gässen flyga över byn!
när den drivande månens guld föll grant
När den gula förtvinade handen
när den gungande resan går utför - bara ner och ner och ner -
när den lede kom att hämta sin stek.
När den äldsta kom hem med sitt bylte vart det kallt för mäj, fast det var vår.
när det ändlösa mörkret jag har sett?
när din kind är vätt av ensamhetens gråt,
när du sitter i din stuga medan tiderna skrida,
när du växer i skuggans ljus!
när en sådan vandring jag gjort?
när han dansade med drömmarens ben.
när han drog sina fagraste minnen
När han skar sin tobak vid glöden,
när han takt till sin visa mot stenarna slog.
När han vevar, då dansa alla dockorna små
när han vilar sig då lyssnar han leende till
när ingenting jag vet om döden och om er.
när jag ensam att lida går.
när jag svor vid kyrkljus, när jag svor vid blod,
när jag ville ha hjälp till sjukvård - men jag knäcker ryggen på mäj,
När knopparna torka och hava det trångt
när kvällen svalkas kring min pilgrimsstig.
när minnen sticka som retade bin,
när solen gick eldröd opp.
när solen sänkte sig röd,
när uvarna ropa
när vi sov som gråsten, husbonde och häst!
när vid nattens slut jag irrat mig ut
när vildmarken talar.
när vindar genom takhålet blåsa
när vindar vina,
när västan larmande går,
nät av ångor vävande,
[topp]