Start | Föregående | Kolvaktarens visor | Svarta ballader | Nästa | Start
V Y Å Ä Ö 
I timmerkojan på Sami
i de dödas multnande hus!
i de gravar som svälten har grävt,
i de gröna gömmenas ro.
i de gungande skogar vid de gråaste hus
I de svartaste nätter vid det rödaste ljus,
i den blommande ljungens skogar.
i den glada västans dans.
i den höga himlens glans!
i den kalla och stillsamma myllan, där ingen hostar mer.
i den starkastes farliga famn!
i den svällande myllan gräva.
i det bitande dödsmörkret ner?
i ditt sot är du ung som en gud!
i djupa gömslen bäddade,
I en gränslös och evig tystnad
i en morgon av glimmande ljus,
i en mumlande - tumlande sky - -
I en paradisfläkt går vinden
i en sol som aldrig går ner.
i envig mot köld och nöd. -
I ett dike en stormnatt med en liter ska en ligga,
i förhöststormarnas sus?
i giftig, stinkande blom,
i glans av solsken och röda rosor en sommardag!
i glansen av solen svällde mitt bröst, min arm vart stark och fin,
i gravarnas klibbiga, jäsande lera,
i hennes ögon ändå!
i himlens kalla stjärnglans
i hällarna rista.
i höga svarta hoparna
i höstnätter, svarta, som sot, som döden - -
i junivindar varma. -
I kvävande vaknätter ändlösa långa,
i livets blekaste nöd.
I lungsot ligger hon med sitt barn - och lungsoten tog min son.
i majnattens bleka ljus.
i min koja på Sami, vid de mörknande glöden,
I min koja på Sami, vid min slocknade pipa
I min källarhåla jag talat med Gud -
i min själ skulle blandas till en vansinnig sång.
I natt har jag drömt att allt gott jag glömt
I natt har jag vandrat från Hedsunda by,
i natt vid korsets fot.
i rosornas år.
i rummets unkna fukt.
i sanden vid Hautana hed.
i slamsor frasa - -
i sol och när skyar skymma månens skära dans.
i sol över paradisstrand.
i spinnerskans mörka skjul.
I stugan vid Raisos svarta berg
i stänk av guld mot bergen,
I sången skulle vi leva stort, glatt,
i säck och aska vill jag kläda mig.
i takt med visorna mina.
i timmar av drucken fröjd,
i trasor revs och föll ned
I trettio dagar väntade vi, men turen dröjde ändå,
i tvåmilaskogar
i vassen nät över vattnet,
i villsam och öde natt,
i vågor, som glittra likt pärlor och vin.
i vår ungdoms vita vår
i vårgröna hagar.
i älskandets heta år
i ödemarksnätter
I. Spinnerskan.
II. Kvarnsången.
in i nödens och brottens gård.
ingen dog så arm som jag.
ingen i byn vet hur det är fatt -
ingen kan säga vart de fara.
innan livets tunga järnhand slår din ande ihjäl.
innan sista höbrean hässjats på min steniga härbackslog.
inte ömma
inunder gråa granar!
inunder sommardagens höga himmel,
invid dörren på hemgjord stol.
[topp]