Föregående | C D V W Å Ä Ö  | Nästa | Start
Gamle kung Gösta
Gamla Sverige, minns du ännu förra seklets morgonväkt?
Gamle fältherrn rodret skötte,
Gamle krigarn under tiden
Gamle kung Gösta
Gamle skotten mulet bister
Gammal skottländsk hövitsman.
Gav ord och toner vid väv och söm.
Gav sina audienser.
Gav tiden till känna sin gång --
Gav trösten efter riset.
Genom Rämens djupa skogar skrida
Genom skyar såg Diana.
Ger den bästa av baletter.
Ger sig luft de svenskes harm:
Gestalt, som fienden känner.
Gevären svaja eländigt,
Gick mangrant ut på en ynglings bud,
Gitarrn är stum på Bellmans fattiggrav,
Giv akt, där spränger en smärt och lång
Gjord fri i döden.
Gjorde vilan stolt och skön.
Gjort blödande sorg.
Glamma? Kommer ej i fråga!
Gled så utan fors och fragga
Glöm dock icke, att det fanns
Godnatt Cronstierna! Tänk på mina ord,
Grannen redan på sin brygga
Grovmält ljöd det: Kommer strax!
Gråa murar halvt försvinna
Gråt ej, barnet mitt,
Gråter ut i morfars famn:
Gubbarne ha gått att röka,
Gubben Jesper, med syn i behåll
Gud bevars, vad krigisk brand!
Gud hjälpe oss, med dansken
Gud skydde Carolus och vårt land,
Guds underman, vilken bräckte
Gustav Adolfs minnesskål.
Gustavianer komma och frondera, --
Gustavianska skalder trängdes bland
Gå fram till seger måhända.
Gå rytande fram hans brigader.
Gå till dem, som bäst betala!
Gå utan att blinka din raka stig,
Går alltmera på person.
Går det tysta tåget -- ingen talar
Gåvobrevet på ett härad.
Gömmer Sveriges sista styrka,
Gör han blott för en Banér.
Göt marssol ut sitt gull

[topp]