Föregående | C D V W Å Ä Ö  | Nästa | Start
Under kronans diamanter.
Under tronens purpurhimmel
Under tunga sorgedagar steg han fram, naturens tolk,
Under vapen hären står.
Ungt folk är hela resten.
Upp de tunga portar springa,
Upp flyger bommens slå
Upp med dig, eremit, och kom på bal,
Upp mot sachsarne på backen.
Uppför breda trappor skredo
Upplysning, frihet -- hit de fört alltså!
Upprepar med tusende munnar.
Uppå dess disk, av grästorv redd,
Uppå klaverets dammiga tangenter.
Ur askan upp skall stå.
Ur den mångindelta skölden freden bästa fälten slet,
Ur dvalans slummer plötsligt väckt, nu frågar
Ur första våningen det ljus försvann,
Ur Gustavianum han fördes ut
Ur Gustavs kungahjärta där på höjden
Ur himlens saliga fred
Ur hängbår krossad och stjälpt!
Ur junkerns börs, då snart de skiljas åt,
Ur kronprydd länstols famn.
Ur landets hjärta en viskning steg:
Ur lejonots farliga bur.
Ur markens blodpöl att stinga
Ur ränseln tog du kalk, paten,
Ur sina syner han spritter.
Ur sjunkande skuggor stå fjärran berg,
Ur skuggan vill hon åter över spången,
Ur slottsherrns öga brast en tår,
Ur slummern väckt,
Ur Smålands gråstenshällar
Ur stugan tittar bonden
Ur svallet av hans harm.
Ur sår, som hämnden åt en annan ämnat.
Ur ögat än gnuggade blund.
Ur överfullt bröst.
Ut en vimplad farkost nu,
Ut till knekt tog äldste bror?
Ut under hagtornsbuskens sega rötter.
Ut!, ropar kungen, ni ljuger!
Utan knot intill det sista
Utan svar för första gårg --
Utav allt, som nämns parti!
Utav den resehjälp, som lovats riklig.
Utav ett vårregn tvagen nyss
Ute i borgstugan efter hand
Utefter denna rad av mörka slupar
Utefter gatan hörs trampa.
Uti det fria,
Uti en gränd låg sträckt en okänd man,
Uti en pöl av blod gick ned i väster...
Uti en ram av grönt vid gångens slut
Uti en viskning gav hon mig besked:
Uti hans Atland, hans levnads id,
Uti hans gula Reuterholmska drag.
Uti hans öra, ännu tanken styr
Uti Italiens yra karneval
Uti Maria.
Uti sin kjortelsäck.
Uti sitt mörker ett sanningens ord,
Utländskt värvat krigsbefäl.
Utur ett litet aromatiskt moln
Utur vagnen ljöd ett löje,
Utöver allt Sveriges land.
Utöver kragens spetsar skjuter
Utöver Lejonbacken,

[topp]