Föregående | C D V W Å Ä Ö  | Nästa | Start
Nalkas att dess språkrör vara
Namn, som söndra våra hem!
Naturens och kärlekens tjusning
Ned i Lützens mull fått vandra,
Ned på fältherrns hand, den kalla,
Nej, av bonden blott de lånat rocken,
Nej, detta är ej någon dröm. Vem vågar
Nej, jämmer och skräck, det är staden, som brinner.
Nej, maken såg jag då ej på länge!
Nej, men kejsarens kanoner --
Nej, så var det icke ment.
Ner på Cornelius föll en droppe klar,
Ni är nödvändig. Res på ögonblicket!
Nog höjas stämmor till dagens lov,
Nog är det rätta pengar, du,
Notställarn bar en nu förgäten sång,
Nu bjuder hon barnet en vissnad barm.
Nu brann det i självaste rikets kant,
Nu brusar fram hans ritt.
Nu bräcker dagen. Vind och upprörd sjö.
Nu bröts från öster- till västervåg
Nu bytes sorg i lycka,
Nu de tröttnade att stirra hopplöst på ett brustet svärd,
Nu dånade trummorna över hed
Nu dör av lejda främlingar försummad
Nu dörr på dörr slås opp.
Nu ej mer den bleka kärven,
Nu flyktar kroat, och nu viner vallon,
Nu fyrti somrar svunnit
Nu få vi hem kung Karl!
Nu genljöd huset av röster och vapen,
Nu gällde det bara gå blint framåt
Nu han väntar på saluten,
Nu har jag ej mer att ge.
Nu hit till oss sin fina ljusflod skickar
Nu hur ängsligt intill barmen tryckte hon de sista få,
Nu hålles sammankomst vid detta bord.
Nu höter i sömnen åt flugors flock
Nu icke vred! Allt I skolen höra.
Nu knackar det på dörren sakta:
Nu knotar: Jag drömde så härligt nyss.
Nu kommer din herre förvisst.
Nu låt Din tjänarinna
Nu lämna vid trappan de sina tyglar.
Nu Mikael är det, keruben --
Nu river isbron den vida,
Nu Rudbeck själv var gammal och grå,
Nu rätar han sig i sin blå kommiss
Nu sjunga du kan!
Nu sover hans fagra Södermanland
Nu svara klipporna vid skarp signal,
Nu synen svann -- på öde torg
Nu sysslar maktlös och febertärd
Nu sänker sig natten, en kolsvart korp --
Nu sänks mot kudden en grå mustasch --
Nu tacker Gud allt folk!
Nu tryckes som bäst liten gyllenlock
Nu träder han inom sitt rå och rör,
Nu vill han resa -- hans beslut är fattat.
Nu vårt Leipzig och vårt Narva skulle bli vår magra vret.
Nu är det tid att stänga -- krämarn menar
Nu är han vid dörren till litens bo.
Nu ärkeängeln, som slår ur skyn
Nu, då han ej finnes mera,
Nu, vännen lilla -- sade Per --
Numera gällde ingenting --
Nya tyska härligheter.
Nyfikenheten intet kunde mätta.
Nyss den myndigvordna drottning
Nyss krigarekungen med rynkat bryn,
Nyss ställde det upp sin ynglingahär,
Nyss syntes han icke om vägen viss --
Nyss var det hövdingen blott -- i hand
Nyss väckt på höjderna så stor förtret.
Nå fort, att ej den sköna vänta får --
Nå, känner du slätten vid Lund?
Når lik en ängels stämma
Når tyst på tå dit, där barnet drömmer.
Nämnas Gyllenborg och Horn,
När borgens port upplåtes
När brottet det anade minst,
När de flydde ur sin vagnborg,
När den gick kring med tröstens ord,
När faror hans byggnad hota,
När frihetsbudet hann vår ort,
När han tog upp psalmen, den väldige jätten.
När har dig en ättling lönat med en tro så ren och varm?
När jag från skolan hade lov för dagen.
När julisolen stiger, röd som blod,
När kalken, regementets skatt,
När krigarn famnar Guds soldat,
När mindre vårt land vi älska,
När Ryktet sist gör officiellt besök,
När skymningen faller så tung och grå,
När snart hon blundar:
När tvedräkt är spord,
När under gnistrande Karlavagn
När vart land på sekeldagen än av detta namn är fullt,

[topp]